Perkongsian

Sebahagianerkapal

UP RAPID membawa bahagian berkualiti tinggi yang dihasilkan secara tempatan kepada dunia melalui

sistem rantaian bekalan yang lengkap.Kami mempunyai lebih daripada 20 rakan kongsi pembekal tempatan,

yang telah membentuk integrasi daripada perolehan bahan mentah kepada logistik

pengangkutan.Pembentukan sistem rantaian bekalan telah mengukuhkan

kepelbagaian perkhidmatan dan kemudahan pengeluaran barangan.

Clien

kami